NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ

 

 

 

Všeobecné nominačné kritériá pre zaradenie hráča do REPREZENTÁCIE SR MID-AM

 

 

 

1. Podmienkami pre zaradenie hráča do REPREZENTÁCIE SR MID-AM je športová výkonnosť hráča, umiestnenie v nominačných turnajoch a maximálny HCP 11,4.

 

2. Všetky turnaje SLOVAK MID-AM TOUR a MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MID-AM HRÁČOV sú nominačnými turnajmi pre uchádzačov o slovenskú reprezentáciu. Detaily bodovania do celkového hodnotenia nájdete v propozíciách SLOVAK MID-AM TOUR.

 

3. Slovenskú republiku môžu reprezentovať len hráči, ktorí majú slovenské štátne občianstvo, sú členmi SKGA a Asociácie MID-AGE golfistov Slovenska (AMAGS).

 

4. Prvých desať hráčov z celkového hodnotenia po ukončení túry (SLOVAK MID-AM TOUR, MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MID-AM HRÁČOV) sú nominovaní do REPREZENTÁCIE SR MID-AM.

 

5. Prezídium AMAGS má právo vybrať dvoch hráčov, ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodu 4. základného ustanovenia, pokiaľ títo hráči svojou výkonnosťou vyhovujú potrebám reprezentácie a tým vytvoriť širší 12–členný reprezentačný káder.

 

6. Prezídium AMAGS má právo vyradiť z reprezentácie hráča, ktorý nedodržuje, alebo sa previnil proti stanovám a pravidlám AMAGS, SKGA.

 

7. Hráči, ktorí budú reprezentovať SR v roku 2015 a sú členmi ASOCIÁCIE MID-AGE GOLFISTOV SLOVENSKA (AMAGS) majú podľa možnosti AMAGS uhrádzané náklady spojené s účasťou na medzinárodných turnajoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Asociácia Mid-Age golfistov Slovenska © 2015. AMAGS, Miletičova 44, 821 09 Bratislava, e-mail: info@teetimeagency.sk, tel.: +421 911 904 204