Členom Asociácie MIid Age golfistov Slovenska sa stáva každý, kto:

 

1. spľňa podmienky podľa Stanov AMAGS

2. odošle vyplnenú prihlášku za člena

3. uhradí členský poplatok

 

Členský poplatok Asociácie Mid Age golfistov Slovenska je pre sezónu 2016 35 Eur/ročne!

 

Členský poplatok čiastočne pokrýva:

 

- náklady spojené s organizáciou turnajov SLOVAK MID-AM TOUR

 

- časť nákladov na reprezentáciu - oblečenie, štartovné

 

- náklady spojené s medializáciou - web, inzercia

 

- administratívne náklady

 

Copyright Asociácia Mid-Age golfistov Slovenska © 2017. AMAGS, Miletičova 44, 821 09 Bratislava, e-mail: info@teetimeagency.sk, tel.: +421 911 904 204